Lesgeld en betalen

IMG_4655_edited.JPG

E
en zwemles van drie kwartier kost 14 euro

Een lesjaar heeft 43 zwemlessen, verdeeld over lesblokken van (minimaal) vier zwemlessen. 
Een leerling start altijd op de laatste zaterdag van een lesblok.

De lesblokken voor het komende jaar staan vermeld op de pagina lesblokken met betaaldata op onze website www.zwemschool-bubbels.nl

Men betaalt vooraf voor een lesblok van vier zwemlessen à 14 euro. 

Op de laatste zaterdag van een lesblok betaalt u 56 euro
 d.m.v. PIN-betaling in de school of u maakt vóór de laatste zaterdag van het betreffende lesblok 56 euro over op bankrekening NL 14 RABO 0351 8792 34 t.n.v. zwemschool bubbels, met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling. U kunt meerdere lesblokken vooruit betalen.

Iedere eerste zwemles van een lesblok vindt bij binnenkomst een controle plaats. De naam van de leerling wordt gevraagd en vervolgens wordt gekeken of voor deze leerling betaald is. Als er betaald is kan de leerling aan de zwemles deelnemen. Als er niet betaald is dient de ouder/begeleider van deze leerling het lesgeld ter plekke te betalen d.m.v. PIN-betaling of contante betaling, zodat aan de zwemles deelgenomen kan worden. Als men niet aan één van deze twee betalingsvormen kan voldoen kan de betreffende leerling niet aan de zwemles deelnemen. Ter plekke het lesgeld overmaken d.m.v. internetbankieren wordt door ons niet als betalingsvorm geaccepteerd.

De tweede en derde zwemles van een zwemblok vindt bij binnenkomst geen controle plaats, maar controleren wij wel in de zwemzaal. Als wij daar een leerling aantreffen, waarvoor nog geen lesgeld betaald is én wij geen bericht (per e-mail, persoonlijk of telefonisch) van de ouder(s) ontvangen hebben, wordt de zwemles van deze leerling beëindigd en kan de leerling zich gaan aankleden. Dit betekent letterlijk: einde oefening, want de leerling wordt per direct uitgeschreven. 

Gemiste zwemlessen kunnen niet verrekend of ingehaald worden. Bij ziekte, langer dan drie weken, zal met de ouder(s) een regeling worden getroffen, indien de ouders zelf daarover contact met ons opnemen en een doktersverklaring kunnen overleggen.

Opzeggen van de zwemlessen kan uiterlijk tot één week voor het einde van het lopende lesblok. Bij het niet tijdig opzeggen van de zwemlessen wordt het daarop volgende lesblok van vier zwemlessen in rekening gebracht.

TIPS:

Zet de betaaldata in uw agenda of voer de betaling(en) van tevoren in op uw internetbankieren.

Bij PIN-betaling: neem uw pinpas mee en zorg voor voldoende saldo op uw bankrekening.

Bij twijfel of u betaald heeft: kijk op uw bankafschrift of op de leerlingpagina('s) van uw kind(eren). Onder hert kopje "Betaling"staan alle gegevens over uw betaling van het lesgeld.

Voor meer informatie over de leerlingpagina: klik op leerlingpagina