18-10-'18

 

Zwemschool bubbels viert vandaag, op de bijzondere datum "18-10-'18", haar 21-jarig bestaan! Een goede gelegenheid om enkele nieuwsfeiten onder uw aandacht te brengen:

Zaterdag 3 november start een nieuw lesblok 
(3 t/m 24 november 2018) en vrijdag 2 november a.s. dient het lesgeld voor dat lesblok betaald te zijn. 

Er zijn twee mogelijkheden van betaling:
  1. Het bedrag uiterlijk donderdag 1 november overmaken naar het rekeningnummer van de zwemschool: NL14 RABO 0351 8792 34, met vermelding van de voornaam en achternaam van de leerling.  
  2. Zaterdag 27 oktober het lesgeld in de school betalen.

Als het lesgeld niet op zaterdag 27 oktober in de school betaald kan worden en vóór vrijdag 2 november niet kan worden overgemaakt, dient dat per e-mail aan ons doorgegeven te worden. Wordt het lesgeld niet op tijd betaald en horen we vóór vrijdag 2 november niets van de betreffende ouder(s), dan schrijven we deze leerling(en) direct uit.

Het betaalgedrag van de ouders van het huidige lesblok was als volgt:
25 % betaalde vóór 29 september j.l., de zaterdag waarop men in de school kon betalen;
40 % betaalde op zaterdag 29 september in de school;
10 % maakte vóór vrijdag 5 oktober het bedrag over naar de rekening van de zwemschool;
  5 % heeft vóór vrijdag 5 oktober (en dus op tijd) een betalingsafspraak met ons gemaakt;
20 % die niet op tijd betaald had, kreeg een extra herinneringsmail om uiterlijk maandag 7 oktober te betalen;
Van vier ouders hebben wij niets vernomen en hun kind(eren) zijn de vorige week uitgeschreven.

Wij zijn geschrokken van het feit, dat 20 % van de ouders niet op tijd betaald heeft en niets heeft laten weten! Vanaf nu sturen we geen extra herinneringsmail meer naar ouders en hopen dat we over drie weken geen leerlingen meer hoeven uit te schrijven. 

Tijdens de herfstvakantie gaan de zwemlessen door!

Tot zaterdag,


Bas en Phily