19 april 2017

 

Komende zaterdag, 22 april, is er géén zwemles. 

De betaling van het lesgeld verloopt voor de meeste leerlingen prima. Voor een groeiend aantal leerlingen geldt dit helaas niet. Daarom leggen wij de huisregel van betaling nog eens uit om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen.

Wij hanteren het beleid: niet betalen - niet zwemmen!

Voorafgaande aan de eerste zwemles van een lesblok dient het lesgeld betaald te worden. Iedere tweede zwemles van een lesblok vindt bij binnenkomst een controle plaats. De naam van de leerling wordt gevraagd en vervolgens wordt gekeken of voor deze leerling betaald is. Als er betaald is kan de leerling aan de zwemles deelnemen. Als er niet betaald is, vragen wij de betreffende ouder/begeleider het lesgeld ter plekke te betalen d.m.v. PIN-betaling of contante betaling, zodat aan de zwemles deelgenomen kan worden.
Als men niet aan één van deze twee betalingsvormen kan voldoen kan de betreffende leerling niet aan de zwemles deelnemen. Ter plekke het lesgeld overmaken d.m.v. internetbankieren wordt door ons niet als betalingsvorm geaccepteerd.

De derde en vierde zwemles van een lesblok vindt bij binnenkomst geen controle plaats, maar wij controleren wel in de zwemzaal. Als wij daar een leerling aantreffen, waarvoor nog geen lesgeld betaald is, wordt de zwemles van deze leerling beëindigd en kan de leerling zich gaan aankleden. Dit betekent letterlijk: einde oefening en de leerling wordt uitgeschreven. Wij ervaren het wegsturen van leerlingen bij wanbetaling als heel vervelend en gaan er vanuit dat alle ouders dit willen voorkomen.       

Zaterdag 29 april is de vierde en laatste lesdag van het huidige lesblok. Vanwege de vakantiespreiding in Nederland verschuift de zomervakantie al vele jaren als volgt: twee jaren vroeg, één jaar midden, twee jaren laat, één jaar midden, twee jaren vroeg, enzovoort. Dit schooljaar heeft de regio Noord-Nederland (en Amsterdam) een late zomervakantie. Ieder schooljaar verdelen wij het aantal zwemlessen over een bepaald aantal lesblokken, waarbij een lesblok minimaal vier zwemlessen dient te bevatten. Vorig schooljaar (2015-2016) hadden we 44 zwemlessen, verdeeld over 11 lesblokken. Dit schooljaar (2016-2017) hebben we 43 zwemlessen verdeeld over 10 lesblokken.

De laatste twee lesblokken van dit schooljaar wijken daarom af van het huidige lesblok en de zeven vorige lesblokken: Zaterdag 6 mei start een nieuw lesblok van vijf zwemlessen (6 t/m 27 mei en 3 juni) en het lesgeld voor dit lesblok bedraagt: 5 x € 14,00 = € 70 euro. Zaterdag 10 juni start een nieuw lesblok van zes zwemlessen (10 t/m 27 juni en 1 t/m 15 juli) en het lesgeld voor dit lesblok bedraagt: 6 x € 14,00 = € 84 euro. Leerlingen, die gebruik maken van het Jeugdsportfonds, betalen voor beide lesblokken het bekende bedrag.
Ouders en leerlingen: draag slippers in de zwemschool: (blauwe) schoenhoesjes zijn niet toegestaan!


Een fijne vakantie en hartelijke groet,


Phily