21 december 2017

 
TERUGBLIK OP 2017
Leobard draagt het leiderschap over aan Bas.

Mike start met zwemles geven en Patricia vertrekt vanwege studie.

Kaylee Abreu Gaspar behaalt op 28 juni het negenduizendste zwemdiploma.

 Jort Lammmen start op 7 oktober als zesduizendste leerling met zijn eerste zwemles.

In tweeduizendzeventien viert zwemschool bubbels op woensdag 18 oktober haar 20-jarig bestaan. 

Dit jaar verwelkomen wij 264 nieuwe leerlingen en worden, in totaal, 380 zwemdiploma's uitgereikt! 

SPEELLES

Voor alle duidelijkheid: morgen, zaterdag 23 december,
sluiten we het zwemjaar af met de traditionele speelles. 
Alle gezinsleden van de leerlingen zijn dan van harte welkom
samen het water in te gaan op de gebruikelijke lestijd. 
Kleinere broertjes en zusjes mogen,
onder begeleiding van de ouder(s), in het zwembad spelen. 
De enige voorwaarde is, dat deze ouder(s) ook het zwembad in gaat/gaan.

Zaterdag kleden de vaders zich om in de kleedruimte van de jongens
en de moeders in de kleedruimte van de meisjes!
In de wachtruimte leggen wij alle gevonden voorwerpen neer. Graag alles meenemen!
Klik op 
Speelles en lees een uitgebreidere beschrijving van de speelles.

NIEUW LESBLOK
Zaterdag, 6 januari 2018, start weer een nieuw lesblok (6, 13, 20 en 27 januari).
Zoals gebruikelijk dient u bij binnenkomst minimaal één lesblok te betalen
van 56 euro d.m.v. PIN-betaling of u maakt het bedrag vóór 6 januari a.s. over
naar het rekeningnummer van de zwemschool: NL 14 RABO 035 18 79 234,
met de vermelding van de voornaam en achternaam van de leerling.

Ouders van leerlingen,
die een tegemoetkoming van het Jeugdsportfonds ontvangen,
betalen de afgesproken maandelijkse bijdrage. 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017 en wij wensen u alvast Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2018!

Namens het team van zwemschool bubbels,


Leobard