21 november 2018

 

Afgelopen zaterdag is het 4000e zwemdiploma A uitgereikt. Jasmin, van harte proficiat!

In ons dagelijkse leven krijgen we steeds meer informatie te verwerken. De nieuwsbrieven houden wij daarom beperkt, in oplage en in grootte. Daarnaast is het voor ons van belang dat bepaalde informatie door alle ouders gelezen wordt. Het gebeurt te vaak dat de nieuwsbrieven, die wij per e-mail sturen, in de spambox terecht komen. Daarom staat er nu een informatiebord in de wachtruimte om de belangrijkste mededelingen onder de aandacht te brengen. De nieuwsbrieven zijn op de website altijd (na) te lezen. 

Zaterdag 1 december start een nieuw lesblok (1 t/m 22 december 2018) en uiterlijk vrijdag 30 november a.s. dient het lesgeld voor dat lesblok betaald te zijn. 

Er zijn twee mogelijkheden van betaling: 

  1. Het bedrag uiterlijk donderdag 29 november overmaken naar het rekeningnummer van de zwemschool: NL14 RABO 0351 8792 34, met vermelding van de voornaam en achternaam van de leerling.  
  2. Komende zaterdag, 24 november, het lesgeld in de school betalen.

Als het lesgeld niet op zaterdag 24 november in de school betaald kan worden en vóór vrijdag 30 november niet kan worden overgemaakt, dient dat vóór vrijdag 30 november per e-mail aan ons doorgegeven te worden. Wij maken dan een betalingsafspraak. Wordt het lesgeld niet op tijd betaald (uiterlijk vrijdag 30 november op de bankrekening van de zwemschool) en hebben de betreffende ouder(s) vóór vrijdag 30 november geen contact met ons gezocht, dan schrijven we deze leerling(en) uit.

Het betaalgedrag van de ouders van het huidige lesblok was als volgt:
19 % betaalde vóór 27 oktober j.l.;
37 % betaalde op zaterdag 27 oktober in de school;
23 % maakte vóór vrijdag 2 november het bedrag over naar de rekening van de zwemschool;
  3 % heeft vóór vrijdag 2 november (en dus op tijd) een betalingsafspraak met ons gemaakt;
18 % die niet op tijd betaald had werd op vrijdag 2 november gebeld om uiterlijk maandag 5 november te betalen;
Van drie ouders hebben wij niets vernomen en hun kind(eren) zijn uitgeschreven.

Voor de tweede maand op rij, dat één op de vijf ouders niet op tijd betaalt en niets aan ons laat weten! Wij hopen dat d.m.v. het informatiebord de betreffende ouders voortaan wel op tijd betalen. 

Tot zaterdag,


Bas en Phily