5 september 2018

 
Hopelijk heeft u van een fijne zomervakantie kunnen genieten. 

Het begin van een nieuw zwemseizoen is het moment om de nodige aanpassingen in de organisatie aan te brengen. In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste zaken op een rijtje:

BETALING VAN HET LESGELD
U betaalt op zaterdag 8 september (minimaal) vier zwemlessen voor het eerste lesblok na de zomervakantie (8, 15, 22 en 29 september). Het bedrag vindt u op de leerlingpagina. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de toegangscode en instructie om op de leerlingpagina te komen. 

Er is een belangrijke wijziging van ons betaalsysteem met ingang van het nieuwe seizoen:

Alle ouders ondertekenen op zaterdag 8 september een overeenkomst tussen zwemschool bubbels en de ouder(s). De inhoud van deze overeenkomst vindt u in de bijlage van de extra mail, die wij u vóór zaterdag zullen toesturen. Ook staat de overeenkomst vóór komende zaterdag op de website vermeld (klik op Overeenkomst). Daarnaast zal er geen betalingscontrole meer meer zijn vóór de eerste zwemles van een lesblok.

Een leerling start altijd op de laatste zaterdag van een lesblok. De lesblokken voor het komende jaar staan vermeld op de pagina lesblokken met betaaldata op onze website www.zwemschool-bubbels.nl  U betaalt vooraf voor een lesblok van (minimaal) vier zwemlessen. U maakt vóór de eerste zwemles van het betreffende lesblok het bedrag van het komende lesblok over op de bankrekening van zwemschool bubbels: NL 14 RABO 0351 8792 34 t.n.v. zwemschool bubbels, met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling. 

U kunt ook het lesgeld d.m.v. PIN-betaling in de school betalen. Pinnen in de school is vanaf nu alleen tijdens de laatste zwemles van een lesblok mogelijk. Als er vóór de eerste zwemles van het lesblok betaald is kan de leerling aan de zwemlessen van het komende blok deelnemen. Als er niet betaald is, wordt de betreffende leerling per direct uitgeschreven. Hij / zij kan wel herstarten, maar zal dan op de laatste plaats van de wachtlijst geplaatst worden. Momenteel is de wachttijd een jaar!

Zoals u gewend was zullen wij u, na de derde zaterdag van het lesblok, een e-mail sturen met de aankondiging, dat de week daarop betaald dient te worden. Daarna volgen geen telefonische herinneringen of e-mails, want de ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor tijdige betaling van het lesgeld en continuïteit in het volgen van de zwemlessen.

Wij begrijpen ten volle dat er situaties zijn, waarbij het betalen van rekeningen, en dus ook van de zwemlessen, in het gedrang kan komen. Wij zijn altijd bereid hier rekening mee te houden, en met de ouder(s) een betalingsregeling te treffen, maar meld dit op tijd, dus vóór het begin van een lesblok: mondeling, per e-mail of telefonisch! 

Gemiste zwemlessen in een lesblok kunnen niet verrekend of ingehaald worden. Alleen bij ziekte, langer dan drie weken, zal een regeling worden getroffen, indien men zelf daarover contact met ons opneemt en een doktersverklaring overlegt. 

ZWEMLES VOOR 10-PLUSSERS

Vanaf woensdag 5 september starten wij met zwemles voor oudere leerlingen van 10 tot 16 jaar. Op zaterdag hebben zij te weinig badwater om goed te kunnen zwemmen. Er is een beginnersgroep van 18.45 tot 19.30 uur (bubbel 1 t/m 4) en een groep voor gevorderden (bubbel 5 t/m 8) van 19.30 tot 20.15 uur. 

Daarnaast blijft er de mogelijkheid voor leerlingen van bubbel 5 t/m 8 (jonger dan 10 jaar) om op woensdag van 18.00 tot 18.45 uur te zwemmen.

DIPLOMAZWEMMEN OP ZATERDAG

Vanwege de zwemlessen voor 10-plussers op woensdagavond, zal het diplomazwemmen voortaan op zaterdagochtend van 8.00 tot 9.00 uur in het bekende F.B. Duranbad te Diemen-Zuid georganiseerd worden. De indeling van een lesblok is als volgt:
1e zaterdag - veiligheidstest voor het zwemdiploma A-zwemsurvival;
2e zaterdag - afzwemmen voor de zwemdiploma's B en C-zwemsurvival;
3e zaterdag - afzwemmen voor het zwemdiploma A-zwemsurvival;
4e zaterdag - afzwemmen voor de zwemdiploma's B en C-zwemsurvival.

De leerlingen van bubbel 8 zwemmen iedere zwemles met kleding, een kort licht regenjack en (schone) laarzen aan!


Als u vragen of opmerkingen heeft: mail deze naar zwembub@xs4all.nl.

Tot zaterdag, tot zwems,


Bas, Phily en Bianca