25 mei 2019

 
De komende weken staat er het een en ander te gebeuren in de zwemschool; vandaar deze uitgebreide nieuwsbrief. 

BIANCA NEEMT AFSCHEID VAN ZWEMSCHOOL BUBBELS


Op 29 augustus 1998 begon Bianca als leerling bij zwemschool bubbels. In januari 2001, na het behalen van haar zwemdiploma's A, B en C vervolgde ze de wekelijkse zwemlessen bij het Superzwemmen. In maart 2009 stapte Bianca over naar het lesgeven en nu, na bijna 21 jaar gaat zij afscheid nemen. De studie en haar werk als ergotherapeute zijn jammer genoeg niet meer te combineren met het wekelijkse lesgeven. We danken Bianca voor al die jaren dat zij bij ons was en voor het lesgeven en leidinggeven met zoveel inzet en liefde! We wensen haar het allerbeste toe in haar verdere leven! Dank, dank en nogmaals dank voor alles, Bianca!

Bij zwemschool bubbels is het traditie de lesgevers bij hun afscheid een aandenken te geven van de leerlingen en ouders. Komende zaterdag 25 mei geeft Bianca voor het laatst zwemles en na iedere les op die dag is er gelegenheid om haar gedag te zeggen. Daarnaast willen wij alle ouders en kinderen vragen een kaart te geven met een persoonlijke groet en/of tekening. Deze kaarten komen in een boek, die wij aan het einde van de dag aan Bianca zullen geven. De kaart(en) graag bij binnenkomst in de doos bij de betaaltafel van Wendy leggen.

LESGELD BETALEN

Zaterdag 1 juni a.s. start een nieuw lesblok van zes zwemlessen (1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli). Alleen komende zaterdag, 25 mei, kunt u het lesgeld (90 euro) voor dit nieuwe lesblok in de school betalen. Of u maakt het bedrag over naar het bankrekeningnummer van zwemschool bubbels: NL14RABO 0351879234, met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling. Ouders, die subsidie krijgen van het Jeugdfonds Sport betalen het gebruikelijke maandtarief.

Uiterlijk vrijdag 31 mei a.s. dient het lesgeld voor het lesblok van 1 juni t/m 6 juli a.s. betaald te zijn. Lukt dit niet, neem dan vóór 31 mei contact op met Phily: komende zaterdag in de school, via dit e-mailadres of telefonisch (020-4611560). Bij voorbaat hartelijk dank.

VORDERINGENLES

Komende zaterdag, 25 mei, is de zwemles een vorderingenles. De ouders kunnen in de zwemzaal een gedeelte van de les bijwonen en door de lesgever(s) op de hoogte worden gebracht van de vorderingen. Heeft u een vraag, stel deze dan in de zwemzaal aan de betreffende lesgever!

Voor een goede organisatie is het belangrijk dat bij het begin van de zwemles alle ouders naar de wachtruimte komen (nadat de kinderen naar de zwemzaal zijn gegaan). De ouders worden daar in twee groepen verdeeld: één of twee. Halverwege de zwemles worden de groepen gewisseld.

Op de website staat de pagina "vorderingen(les)". Als u deze nog niet gelezen heeft klik dan op de link Vorderingen(les) zodat u op de hoogte bent van de gang van zaken.

SPEELLES

Op zaterdag 6 juli a.s. sluiten we het zwemseizoen af met de traditionele speelles voor het hele gezin op de gebruikelijke lestijd. Voor het eerst? Lees de pagina (klik op speelles).


Tot zaterdag, tot zwems,


Bas en Phily