Lesgeld

IMG_4655_edited.JPG


Een zwemles van drie kwartier kost 15 euro. 

Een lesjaar heeft 43 zwemlessen, verdeeld over lesblokken van (minimaal) vier zwemlessen.

 

Een leerling start in Coronatijd op de eerste zaterdag van een lesblok. De lesblokken voor het komende jaar staan vermeld op de pagina lesblokken en betaaldata op onze website www.zwemschool-bubbels.nl Men betaalt vooraf voor een lesblok van (minimaal) vier zwemlessen en maakt vóór de eerste zwemles van het betreffende lesblok het bedrag van het komende lesblok over op de bankrekening van zwemschool bubbels: NL 14 RABO 0351 8792 34 t.n.v. zwemschool bubbels, met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling. 

Als er vóór de eerste zwemles van het lesblok betaald is kan de leerling aan de zwemlessen van het komende blok deelnemen. Als er niet betaald is, wordt de betreffende leerling per direct uitgeschreven. Hij/zij kan wel herstarten, maar zal dan op de laatste plaats van de wachtlijst geplaatst worden. 
Na de derde zaterdag van het lesblok sturen wij een e-mail naar de ouder(s) met de aankondiging, dat de week daarop betaald dient te worden voor het volgende lesblok. Daarna volgen geen telefonische herinneringen of e-mails, want de ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor tijdige betaling van het lesgeld en continuïteit in het volgen van de zwemlessen.

Wij begrijpen ten volle dat er situaties zijn, waarbij het betalen van rekeningen, en dus ook van de zwemlessen, in het gedrang kan komen. Wij zijn altijd bereid hier rekening mee te houden en met de ouder(s) een betalingsregeling te treffen, maar meld dit op tijd, dus vóór het begin van een lesblok: mondeling in de school, per e-mail naar zwembub@xs4all.nl of telefonisch via (020)4611560 (inspreken op de voicemail is voldoende)! 
Gemiste zwemlessen in een lesblok kunnen niet verrekend of ingehaald worden. Alleen bij ziekte, langer dan drie weken, zal een regeling worden getroffen, indien men zelf contact met ons opneemt en een doktersverklaring overlegt. 

Na 19 maart 2019 accepteert zwemschool bubbels geen bijdrages meer van het Jeugdfonds Sport voor nieuwe leerlingen.

TIPS:

Zet de betaaldata in uw agenda of voer de betaling(en) van tevoren in op uw internetbankieren.

Bij twijfel of u betaald heeft: kijk op uw bankafschrift of op de leerlingpagina('s) van uw kind(eren). Onder het kopje "Betaling" staan alle gegevens over uw betaling van het lesgeld.


Voor meer informatie over de leerlingpagina: klik op leerlingpagina