bubbel 6

B diploma bubbels 01_img_9.jpg

Lestijden
08.00 uur
13.15 uur
16.15 uur

 
Met bubbel 6 voldoet de leerling aan alle eisen van het zwemdiploma A-zwemsurvival. De leerling krijgt na de zwemles een uitnodiging uitgereikt voor de eerstvolgende veiligheidstest (met korte kleding aan) in het Sportcentrum F.B. Duran in Diemen. De leerling heeft in de zwemschool laten zien, dat hij/zij alle zwemtechnieken, vaardigheden en survivalonderdelen voor het zwemdiploma A-zwemsurvival beheerst. Het enige wat nog bevestigd moet worden is het zwemmen in een groter en dieper zwembad met een normale watertemperatuur. Indien een leerling de veiligheidstest goed doorstaan heeft, zal hij/zij direct na afloop hiervan het zwemdiploma A-zwemsurvival ontvangen.
 
Het diplomazwemmen (veiligheidstest) wordt elf keer per jaar georganiseerd in het Sportcentrum F.B. Duran in Diemen: zeven keer vóór de zomervakantie en vier keer na de zomervakantie. De veiligheidstest vindt plaats op de derde zaterdag van een lesblok van 8.00 - 9.00 uur.

Na het behalen van het zwemdiploma A-zwemsurvival is de eerste stap gezet naar goed en veilig zwemmen. De leerling kan nu gaan zwemmen in een rustig zwembad onder toezicht van een begeleider. De leerling zal in bubbel 7 met meer en gecombineerde survivalonderdelen te maken krijgen, die nodig zijn om veilig te kunnen zwemmen in alle zwembaden. De volgende tussenstap is het kunnen voldoen aan de eisen van het zwemdiploma B-zwemsurvival

Gemiddeld zal een (bijna) zesjarige in circa 20 maanden het zwemdiploma A-zwemsurvival kunnen behalen. Oudere leerlingen behalen dit niveau sneller (bijvoorbeeld in ca. een half jaar voor een 11- tot 16 jarige).