3 juli 2019

 

Afgelopen zaterdag hebben wij afscheid genomen van Levi en Mike. Zij hebben respectievelijk de afgelopen vier en twee jaar iedere zaterdag met veel enthousiasme en plezier lesgegeven. Helaas is voor beiden het vaste lesgeven niet meer te combineren met hun doordeweekse werkzaamheden. We zullen Levi en Mike nog af en toe terugzien als zij invallen voor de vaste lesgevers. 


SPEELLES

Komende zaterdag, 6 juli, is het de laatste zwemles van dit schooljaar, oftewel: SPEELLESAlle gezinsleden van de leerlingen zijn dan van harte welkom samen het water in te gaan op de gebruikelijke lestijd. Naast het spelen zullen we per bubbelniveau zwemtips geven voor de zomervakantie. Kortom, een actieve speelles voor het hele gezin.
Op deze dag kleden de vaders zich om in de kleedruimte van de jongens en de moeders in de kleedruimte van de meisjes!

In de wachtruimte leggen wij zaterdag alle gevonden voorwerpen neer. Graag alles meenemen!

Klik op Speelles en lees een uitgebreidere beschrijving van de speelles.


LESGELD BETALEN
https://www.zwemschool-bubbels.nl/file_handler/photos/resized/view/4481/money-1835_640.jpg.jpg
Na de zomervakantie start op zaterdag 31 augustus het nieuwe zwemlesseizoen. Op die dag dient u het lesgeld van 75 euro voor vijf zwemlessen (31 augustus, 7, 14, 21 en 28 september) in de school te betalen. Het bedrag vóór 31 augustus a.s. overmaken naar de bankrekening van de zwemschool: NL14 RABO 0351879234 t.n.v. zwemschool bubbels te Diemen met vermelding van de voor- en achternaam van de leerling(en) is natuurlijk ook mogelijk. 

De ouders, die voor het komende schooljaar nog subsidie hebben gekregen van het Jeugdfonds Sport, betalen (vóór) 31 augustus a.s. het bekende aanvullende maandbedrag.
NIEUWE LEERLINGEN EN WACHTLIJST
https://www.zwemschool-bubbels.nl/file_handler/photos/resized/view/5418/geen-wachtlijst.jpg.jpg
De wachtlijst is op dit moment een half jaar. Als kinderen nu aangemeld worden via www.zwemschool-bubbels.nl kan waarschijnlijk in januari 2020 gestart worden. De nieuwe leerling moet dan wel minimaal vijf en een half jaar oud zijn. Houd hier rekening mee als u anderen onze zwemschool aanbeveelt!

Voor broertjes en zusjes van huidige- en oud-leerlingen kennen wij geen wachtlijst en zij kunnen na aanmelding direct met zwemles beginnen. Zij moeten op dat moment natuurlijk wel de aanvangsleeftijd van vijf en een half jaar hebben.


Tot zaterdag, tot zwems,
Bas en Phily

P.S.  Na de speelles wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie en zien elkaar terug, zaterdag 31 augustus, op de gebruikelijke lestijd.https://www.zwemschool-bubbels.nl/file_handler/photos/resized/view/5350/a92120919e1ef4b58acc6705a1cd7f62.jpg.jpg